Privacybeleid

Bescherming en beheer van uw persoonlijke gegevens

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt en de bovengenoemde site www.theault.com gebruikt.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Op de website www.theault.com verzamelt de eigenaar alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de genoemde website worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name bij het invoeren ervan. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.theault.com meegedeeld of hij deze informatie al dan niet moet verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.theault.com per e-mail via communication@theault.com of door een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd, te richten aan THEAULT – Data Management – ZA de Maudon 50300 PONTS – Frankrijk. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.theault.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages